Numer konta bankowego:

Bank Pekao S.A.

60 1240 2034 1111 0000 0303 8006

Nabil Farid


w tytule proszę podać imię, nazwisko i/lub nr zamówienia